Usluge

Usluge vatrogasnih postrojbi i tehničara

Florijan servis d. o. o. je tvrtka specijalizirana za protupožarnu zaštitu (usluge vatrogasnih tehničara, outsourcing postojećih vatrogasnih postrojbi).

U sklopu usluga protupožarne zaštite, ovisno o kategoriji ugroženosti od požara štićene lokacije, možemo ponuditi usluge dežurnog vatrogasca u vidu kvalificiranih vatrogasnih tehničara tako da dopunjavamo postojeću vatrogasnu postrojbu ili vatrogasno dežurstvo, odnosno, uz dodatnu smo suglasnost u mogućnosti osnovati cijelu vatrogasnu postrojbu za određeni objekt visoke ugroženosti od požara.

Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara

U spektru usluga iz područja protupožarne zaštite, tvrtka Florijan servis d. o. o. registrirana je i za izradu procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara.

Osim navedenog, nudimo i mogućnost obavljanja poslova voditelja službe zaštite od požara iz članka 20. stavka 3., a u vezi sa stavkom 11. istog članka Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10).

Sve navedeno omogućava integralni pristup pronalaženju rješenja, ovisno o procjeni požarne ugroženosti svake konkretne lokacije.

Projektiranje

Projektiranje i konstruiranje sustava za zaštitu od požara i eksplozije te sustava za gašenje i dojavu požara, ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava namijenjenih gašenju i dojavi požara

Održavanje

Ugradnja, popravak, održavanje i kontrolno ispitivanje opreme, uređaja i instalacija za zaštitu od požara i eksplozije te sustava za gašenje i dojavu požara

Izrada plana

Izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Procjena

Izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Evakuacijski planovi i zaštiita na radu

Sastavni dio rješenja za protupožarnu zaštitu neke lokacije složeni su evakuacijski planovi i pitanja vezana uz područje zaštite na radu.

U spektru usluga koje nudimo vrlo je važna i zakonom propisana godišnja evakuacijska vježba.

Godišnju evakuacijsku vježbu Florijan servis d. o. o. može organizirati na najvišoj pokaznoj razini u suradnji s DUZS-om (Državnom upravom za zaštitu i spašavanje), hitnom, HGSS-om (Hrvatskom gorskom službom za spašavanje) te kombinacijom vatrogasnih i zaštitarskih mjera koje se u pokaznoj evakuaciji moraju aktivirati.

Izvođenje godišnjih evakuacijskih vježbi od iznimne je važnosti za zaposlenike svake tvrtke kako bi održali minimum svjesnosti o načinu postupanja u eventualnim kriznim situacijama.

Radi pružanja sveobuhvatne ranije opisane usluge, tvrtka Florijan servis d. o. o. registrirana je i za sljedeće djelatnosti:

  • stručni poslovi zaštite od požara
  • poslovi zaštite na radu
  • stručni poslovi zaštite okoliša
  • stručni poslovi zaštite od buke.
Vaša sigurnost naš je posao